Witamy na naszej stronie!

  • .
  • .

Adwokat Przemysław Stępek
w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy pomoc prawną obejmującą szeroki zakres usług wskazany w zakładce „Nasza oferta”, umożliwiających rozwiązanie problemów dotyczących Klientów: indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Rodzaj i zakres świadczonych usług jest w każdym przypadku analizowany i konsultowany z Klientem przy zachowaniu ścisłej oraz stałej współpracy, co pozwala sprostać i rozwiązać indywidualne problemy.

Usługi prawne realizowane są w formie:

  • Indywidualnych porad prawnych oraz za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, a w tym poczty elektronicznej, skype-a, telefonu i faksu.
  •  Reprezentowania w postępowaniu polubownym oraz przed sądami powszechnymi, organami ścigania, egzekucyjnymi i administracji publicznej.
  •  Przygotowywania i sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych itp.

Każde zagadnienie prawne przedstawione przez Klienta jest analizowane precyzyjnie w celu znalezienia najdogodniejszej formy rozwiązania problemu przy dołożeniu wszelkiej staranności, rzetelności i uczciwości. Przed podjęciem wszelkich czynności Klient jest informowany na bieżąco o stanie faktycznym sprawy i strategii przedsięwziętych działań. Ze względu na trudność i zawiłość wielu zagadnień prawnych w obecnych czasach, Klient jest za każdym razem informowany o szansach osiągnięcia zamierzonego celu, a strategia działania jest na bieżąco konsultowana z Klientem.

Zasady wynagradzania stosowane w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej są indywidualnie dostosowywane do charakteru i specyfiki sprawy, a w związku z tym są szczegółowo przedstawione Klientowi przed przystąpieniem do jej prowadzenia.

W zakresie zastępstwa procesowego istnieje możliwość reprezentowania w innych miastach w Polsce.
Zapraszamy do współpracy !